SVK / ENG / RUS
Twitter

Investuj myšlienku!

„Investuj myšlienku!"

Bratislava 13. októbra 2011 (WEIDNERINVESTMENTS)

Investičná spoločnosť WEIDNER INVESTMENTS, a.s. ponúka možnosť všetkým autorom dobrých nápadov zrealizovať svoj sen a pretaviť ho do úspešného podnikania. Cieľom výzvy je podnietiť vznik inovatívnych a perspektívnych projektov zo všetkých oblastí podnikania. Výzva „Investuj myšlienku!" je časovo neohraničená a zapojiť sa môžu autori pôvodných projektov - fyzické osoby staršie ako 18 rokov - predložením originálneho nápadu, spracovaného do podoby písomného projektu na mailovú adresu: info@weidnerinvestments.com

Výzva prebieha v dvoch kategóriách: 1. Všetci s dobrý nápadom/investičným zámerom,

                                                     2. Extrémne nápady.

Hodnotí sa inovatívnosť, jedinečnosť a hlavne potenciál pre úspešnú realizáciu, ktorý posúdi investičný výbor spoločnosti WEIDNER INVESTMENTS, a.s. Vyhlasovateľ výzvy sa zaväzuje zrealizovať vybrané projekty. Okrem toho najoriginálnejšie nápady  odmení sumou od 200 eur do 800 eur.

Predseda predstavenstva Marek Dubravík o výzve povedal: „Na Slovensku žije veľa ľudí s vynikajúcimi nápadmi, ktoré však nevedia pretaviť do reality, či už po finančnej alebo personálnej stránke. My máme skúsenosti a vedomosti pomôcť tieto nápady zrealizovať do podoby úspešného projektu, schopného i silnej konkurencie na súčasnom obchodnom trhu. Chceme rozvíjať tieto nápady a pomôcť ľuďom plniť ich sny."

----------------------------------------------------------

WEIDNER INVESTMENTS, a.s. je investičná spoločnosť poskytujúca širokú škálu investičných príležitostí. Zaoberá sa investovaním do realít, komodít, cenných papierov, enviroprojektov. Spoločnosť si zakladá na kvalitných investičných projektoch, ktorých cieľom je primeraný zisk. Kto chce byť úspešný, musí vedieť rozpoznať príležitosť pre dobrý obchod.

Kontakt:

tel.: +421 907-195-640

e-mail.: info@weidnerinvestments.com

web: weidnerinvestments.com

« Späť