SVK / ENG / RUS
Twitter

Rekultivácia skládky

Rekultivácia skládky komunálneho odpadu pri meste HNÚŠŤA.

Napriek technickej náročnosti celého projektu vzhľadom na vysokú mieru narušenia pôdnej stability a ekosystému sa našej spoločnosti podarilo odborným prístupom v relatívne krátkom čase odstrániť vzniknuté negatívne zásahy do prostredia a pripraviť skládku na bezporuchovú prevádzku, ktorá zodpovedá najprísnejším požiadavkám na ochranu životného prostredia a z vizuálneho hľadiska rešpektuje osobitný ráz danej lokality.

« Späť