SVK / ENG / RUS
Twitter
Reality Komodity Cenné papiere Enviro projekty

Investovanie

Vo svete investícií existuje priamo úmerný vzťah medzi výnosom a rizikom. Čím vyšší je výnos, tým vyššie je spravidla aj riziko. Neexistuje bezriziková investícia, ale existujú rozličné nástroje, ktoré zabezpečujú rozloženie i vysokej miery rizika. Dokážu tým znížiť riziko na požadovanú a akceptovanú úroveň.

V súčasnej dobe sa investičné spoločnosti zaoberajú skôr hľadaním takýchto nástrojov ako vyhľadávaním nových investičných príležitostí. Je potrebné si však uvedomiť, že ide o činnosti, ktoré idú ruka v ruke. Kvalita investičnej spoločnosti, ktorá dokáže garantovať svoje výnosy, spočíva v správnej kombinácií týchto činností. Zabezpečiť dostatočný počet zaujímavých investičných príležitostí s rôznymi úrovňami rizika a výnosnosti a súbežne vytvárať nástroje, ktoré zaistia zníženie tohto rizika a zvýšenie pripadajúceho výnosu. To je hlavným cieľom samotného investovania.

Investovanie je vo všeobecnosti chápané ako uloženie a zhodnotenie dočasne voľných peňažných prostriedkov s cieľom dosiahnuť zisk. V takomto chápaní investovania je možné investovať do komodít, realít, cenných papierov alebo environmentálnych projektov.

Investovať sa však dá aj do vlastných nápadov a projektov. To je však často spojené s omnoho vyšším rizikom a nielen finančným. Podľa priamo úmerného vzťahu: riziko - výnos, je aj najvýnosnejším typom investovania.

Okrem spomínaných základných typov existuje množstvo ďalších investičných variant, a tak záleží len na Vašom úsudku a skúsenostiach, pre ktorý z nich sa rozhodnete.

Graf

« Späť