SVK / ENG / RUS
Twitter
Reality Komodity Cenné papiere Enviro projekty

Komodity

Komodita je hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia, nerastná surovina, vrátane drahých kovov, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na trhu tovarov a služieb.

Najviac medializovaná komodita je ropa, ktorá spolu so zemným plynom a  vykurovacími olejmi patrí medzi energetické komodity. Druhou najviac skloňovanou surovinou je zlato, ktoré spolu so striebrom a platinou patrí medzi drahé kovy. Nikel, železná ruda, meď , zinok a olovo patria medzi priemyselné komodity. Bavlna, káva, kakao, sója, ryža a pšenica patria medzi poľnohospodárske komodity.

Obchodovanie s komoditami sa tiež nazýva „termínové obchodovanie", alebo futures trading. Napríklad už na začiatku roka je možné kúpiť pšenicu s dodávkou v septembri daného roka, t.z. kúpiť si pšenicu, ktorá ešte nie je vypestovaná = termínový obchod. Pri komoditnom obchodovaní sa obchoduje so surovinami, na rozdiel od finančných trhov, kde sa obchoduje prevažne s akciami - podielmi určitej obchodnej spoločnosti. Každá komodita sa obchoduje v určitom objeme a s určitým termínom dodania so zapečatenou zmluvou, kde dodávateľ je povinný zazmluvnené množstvo komodity poskytnúť v termíne a v cene, ktorá je  dohodnutá v tejto zmluve.

Pri týchto typoch obchodov je nevyhnutné dodržiavať medzinárodné obchodné   podmienky, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora v Paríži. Tieto podmienky nazývame Incoterms.  Sú to základné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

« Späť