SVK / ENG / RUS
Twitter
Reality Komodity Cenné papiere Enviro projekty

Reality

Pod pojmom reality väčšinu ľudí napadne práve kúpa a predaj bytov. Reality však zastrešujú omnoho širší okruh. Potom ako sa v Amerike prepadli ceny nehnuteľností, prevýšila ponuka dopyt, čo spôsobilo najväčší krach trhu s nehnuteľnosťami v 30 rokoch minulého stroročia. To malo dopad na viaceré finančné inštitúcie. Najväčší hypotekárni poskytovatelia úverov na nehnuteľnosti, Fannie Mae a Freddie Mac sa dostali do obrovských finančných problémov.  Tým rapídne klesol dopyt po nehnuteľnostiach. Celosvetoví hráči vo svete nehnuteľností tak začali meniť svoje optimistické investovanie na veľmi konzervatívne.

Táto realita sa prejavila aj na Slovensku. Hoci má Slovensko v porovaní s inými krajinami pomerne malý realitný trh, neustále napreduje a vyvíja sa. Jeho vývoj je podmienený neustálym zvyšovaním sa počtu obyvateľstva, hlavne v krajských mestách a fluktuáciou obyvateľstva za prácou, ale i starnutím obyvateľstva. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú trh s realitami.

Veľký investičný boom do bytovej výstavby sa vyrovnáva s dlhom z minulosti. Trh nebol pripravený na štandardné pribúdanie obyvateľstva, čím vznikol nedostatok voľných bytov. Zároveň so zvyšujúcou sa životnou úrovňou obyvateľstva narastá aj potreba zmeny životného štýlu s dôrazom na kvalitu života, a teda aj na zmenu kvality bývania. Potenciál zákazníkov žiadajúcich nielen obvyklý štandard v bývaní, ale žiadajúcich čoraz vyšší štandard neustále narastá. To je cesta súčasného realitného trhu.

V prípade pozemkov je to o čosi komplikovanejšie. Keďže pri radovej zástavbe domov sa investorovi nevypláca vystavať domy a potom ich predávať, zameriava sa skôr na vybudovanie inžinierskych sietí na predmetnom území a až po následnej dohodne s kupujúcim pozemok buď predá, prípadne zabezpečí individuálnu výstavbu rodinného domu.

Vplyv globalizácie, ktorý v posledných rokoch ovplyvnil aj Slovensko, prebehol podstatne rýchlejšie práve v Bratislave ako v ostatných častiach republiky. To zapríčinilo väčšiu potrebu kancelárskych priestorov s vysokým štandardom poskytovania služieb, čo zároveň predstavuje jeden z posledných trendov v rámci realitného trhu.

Vysoká nezamestnanosť v krajine ale i uťahovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky predikuje zvýšenie hypotekárnych úrokových sadzieb. Hoci narastá záujem ľudí o kúpu bytov a domov, podstatný vplyv na ceny má kúpyschopnosť obyvateľstva a oživenie stavebníctva. Momentálny útlm v stavebníctve, zapríčinený nie len krízou, má za následok pokles nových výstavieb bytov, čím sa v budúcnosti očakáva prevaha dopytu nad ponukou, čo sa opätovne odrazí v cene, ktorá bude opäť šplhať na vyššie priečky. Jedno pozitívum vypuknutia krízi predsa len existuje. A to že ceny, za ktoré sú kupujúci ochotní kúpiť a predávajúci predať sa dostávajú do rovnováhy, čím sa nereálne očakávania predávajúcich pomaly stávajú minulosťou.

« Späť