SVK / ENG / RUS
Twitter

Všetci s dobrým nápadom

Všetci s dobrým nápadom, ktorí sa už zapojili do Investuj myšlienku!

Ponúknuté projekty v tomto období posudzujeme.  

 

O.Z.T. predložili projekt relaxačného centra pre ľudí trpiacich pískaním a šumením v ušiach.

Š.L. ponúkol ideu pomoci pre pacientov s ochorením sklerózy multiplex.

J.B. má  nápad na efektívnu internetovú reklamu.

R.K. ponúkol nápad súvisiaci s FVE problematikou.

Š.K. poslal projekt na financovanie nehnuteľností.

V.D. zaslal nápad vylepšujúci MVE.

 

A aký nápad máš ty? Ešte stále máš šancu zaslať svoj projekt !

« Späť