SVK / ENG / RUS
Twitter

Pravidlá

Do výzvy sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov a to:

 

  • predložením vypracovaného projektu podľa Článku III. - Podmienky účasti na výzve a Článku IV. - Kategórie, ktoré
       sú uvedené bližšie v sekcii: Štatút výzvy;
  • predložením čestného vyhlásenia;
  • predložením súhlasu so spracovaním osobných údajov;
  • predložením prednostného práva na realizáciu projektu.

 

Pre ďalšie informácie nás kontaktuje na: info@weidnerinvestments.com.

 

Čestné prehlásenie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prednostné právo na realizáciu projektu 

« Späť