SVK / ENG / RUS
Twitter
Dozorná rada
zložené z 3 členov:
1. predseda - Ing. Martin Přibáň
člen - Ing. Václav Klein
člen - Ing. Zuzana Tóthová
Predstavenstvo
Predseda - Bc. Svetozár Nižňanský
Investičný výbor
zložené z 9 členov:
Marek Dubravík
Ing. Jaroslav Jaduš, PhD.
Ing. Václav Klein
Ing. Martin Kohút
MUDr. Oto Lobodáš
Ing. Miroslav Novotný
Ing. Martin Přibáň
Ing. Ľuboš Sigl
Kamil Zeman
Personálny riaditeľ
Výkonný riaditeľ
Riaditeľ pre vonkajšie záležitosti
Finančný riaditeľ
Projektový manažér 1
Projektový manažér 2
Projektový manažér 3
« Späť