SVK / ENG / RUS
Twitter
Dozorná rada
zložené z 2 členov:
1. predseda - Ing. Martin Přibáň
člen - Ing. Tomáš Pivarník
Predstavenstvo
Predseda - Peter Mikóczy
Investičný výbor
zložené z 11 členov:
Marek Dubravík
Ing. Jaroslav Jaduš, PhD.
Ing. Václav Klein
Ing. Martin Kohút
MUDr. Oto Lobodáš
Peter Mikóczy
Ing. Miroslav Novotný
Ing. Tomáš Pivarník
Ing. Martin Přibáň
Ing. Ľuboš Sigl
Kamil Zeman
Personálny riaditeľ
Výkonný riaditeľ
Riaditeľ pre vonkajšie záležitosti
Finančný riaditeľ
Projektový manažér 1
Projektový manažér 2
Projektový manažér 3
« Späť